โครงการแฟรนไชส์
ศูนย์ฝากเลี้ยงและรับฝึกสุนัข
ประจำ
/ตำบล อำเภอ

 
          ท่านที่สนใจต้องการเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกสุนัข หรือโรงเรียนสุนัข  ไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทย  เพียงท่านมีพื้นที่ 30 ตรว. ขึ้นไป  มีจิตใจรักสุนัข อยากที่จะฝึกสอนสุนัข   (สร้างบุญและให้ธรรมทานกับสุนัข)   และสนใจที่จะเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกสุนัข หรือโรงเรียนสุนัข ประจำตำบล/อำเภอที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ บัดนี้ ชมรมผู้ฝึกสุนัขแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับ แฟรนไชส์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 

ตัวอย่าง
ศูนย์ฝึกสุนัข
TOP DOGS
084-696-6825
ลาดบัวหลวง อยุธยา
รับฝากเลี้ยงสุนัข
by-k9

 

 

ตัวอย่าง
ศูนย์ฝึกสุนัข
ประหยัดหัวหิน

รับฝากเลี้ยงสุนัข by-k9

 
 

ตัวอย่าง
ศูนย์ฝึกสุนัข
คุณแว่นบ้านนาสาร
รับฝากเลี้ยงสุนัข
by-k9

   
   
   
   
ศูนย์ฝึกสุนัข
สมปองพลูตาหลวง
รับฝากเลี้ยงสุนัข
by-k9
ศูนย์ฝึกสุนัข
นราทิตย์หนองยายบู่
รับฝากเลี้ยงสุนัข by-k9
 
ศูนย์ฝึกสุนัข
สมบูรณ์เสนารักษ์
รับฝากเลี้ยงสุนัข by-k9
ศูนย์ฝึกสุนัข
ทองมีราศีไศล
รับฝากเลี้ยงสุนัข by-k9
   
ศูนย์ฝึกสุนัข
วิชิตภูเมือง
รับฝากเลี้ยงสุนัข by-k9
ศูนย์ฝึกสุนัข
วินัยสงยาง
รับฝากเลี้ยงสุนัข by-k9
 
-อาชีพอิสระมีเกียรติและมีความมั่นคงสูง
-อาชีพที่อยู่กับบ้านและในท้องถิ่นของคุณเอง
-อาชีพที่กำหนดเวลาการทำงานได้ตามความเหมาะสมของคุณ
-บริการรับจัดทำ Web Site พื่อการตลาดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
-สามี-ภรรยา พี่-น้อง พ่อ-ลูก สามารถทำงานด้วยกันได้ ใช้เวลาในการเรียนรู้สั้นเพียง 2-4 สัปดาห์
-เรียนรู้การเป็นครูฝึกสุนัขมืออาชีพหรือสร้างอาชีพเสริมด้วยการรับฝากเลี้ยงและรับฝึกสุนัข
-ผู้ร่วมทำแฟรนไชส์สามารถประกอบกิจการเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้
-เรียนรู้ทุกปัญหาในการทำงานจากการปฏิบัติงานจริงและระหว่างทำงานโดยคำแนะนำจากอาจารย์ครูผู้ฝึกสอนสุนัขที่ได้รับการรับรองความเป็นครูจากกระทรวงศึกษาธิการ
-
เข้าสู่อาชีพครูฝึกสุนัขมืออาชีพโดยมีค่าใช้จ่าย 55,000 บาทเพื่อรับการถ่ายทอดจากศูนย์ฝึกสุนัขรงเรียนฝึกสุนัข สถาบันฝึกสุนัขที่สร้างปรากฏการณ์ มีผู้ส่งสุนัขเข้ารับการฝึก และได้จัดการสอบสุนัขตามระเบียบกฎข้อบังคับในการสอบของสมาคมสุนัขสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศมากที่สุดในประเทศไทย
 

ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีค่าใช้จ่าย 55,000 บาท

 
-เข้ารับการอบรมเป็นครูฝึกสุนัขมืออาชีพจำนวน 1 ท่าน ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์
-เรียนรู้การเลี้ยงและดูแลสุนัขในระบบมืออาชีพ ระดับประเทศ
-เรียนรู้อาการสุนัขเริ่มป่วยและการปฐมพยาบาลจนส่งถึงมือสัตวแพทย์
-เรียนรู้การต้อนรับลูกค้าและการบริการให้ตรงความต้องการของลูกค้า
-ตัวอย่างเอกสารการทำงานต่างๆพร้อมเปิดดำเนินการ
-ให้คำแนะนำการบริหารงานในระหว่างทำงาน
-จัดทำ Web Site ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
-ดูแลบริการ Update ข้อมูลทุกเดือน ตลอดระยะสัญญา (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
-ออกแบบ-ให้คำแนะนำในการจัดทำป้ายโฆษณา (ป้ายหน้าศูนย์ฝึก ป้ายบอกทาง)
-ออกแบบ-ให้คำแนะนำในการจัดสร้างคอกสุนัข
-เรียนรู้การสนทนาทางโทรศัพท์และจูงใจให้ลูกค้าเดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการที่ท่านดำเนินการ
-ทาง K9 จะดำเนินการออกประกาศนียบัตรและจัดทำ DVD ผลการสอบให้สุนัขที่ท่านฝึกจากศูนย์ฝึกสุนัขของท่าน หลังสุนัขสอบผ่านหลักสูตรเรียบร้อยแล้วทุกตัว
 
ตัวอย่างรายได้ประมาณการต่ำสุด
 
ค่าฝึกสุนัขตัวละ 3,500   บาทต่อเดือน (หลักสูตร 2-4 เดือน)
ค่าที่พักตัวละ 1,500   บาทต่อเดือน (20-40 ตัว 100,000-200,000 บาทต่อเดือน)
ค่ารับฝากสุนัขตัวละ 250 - 300   บาทต่อวัน ที่จะมีมาตลอดเวลาที่คุณเปิดดำเนินการ
       
ตัวอย่างรายจ่าย
 
ค่าจ้างครูฝึก เจ้าของศูนย์ฝึกทำเองภายในครอบครัว
ค่าอาหารสุนัข เจ้าของสุนัขเป็นผู้จัดหามาเอง
อุปกรณ์การบริการสุนัข เจ้าของสุนัขเป็นผู้จัดหามาเอง
    เพราะมาตรฐานการเลี้ยงสุนัขของเจ้าของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน หรือท่านอาจจะจัดให้มีการจำหน่ายอาหารและอุปกรณ์ในศูนย์ฝึกสุนัขของท่านก็ได้
 

กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจ

DTAC : 089-405-1954  AIS : 089-015-9699